Kraftig økning i arbeidsledigheten i byggenæringen

Publisert

Foto: Bigstock

NAVs siste statistikk for arbeidsmarkedet kom i dag. Den viste, ikke overraskende, at ledigheten øker kraftig og mest i byggenæringen.

- NAVs nyeste statistikk for arbeidsmarkedet viser akkurat det vi har advart politikerne mot siden nyboligmarkedet begynte å stupe, nemlig at stadig flere blir arbeidsledige i byggenæringen. Den viser, stikk i strid med det flere statsråder har uttalt, at de ansatte i byggenæringen alene må ta ansvaret for å kjøle ned økonomien i Norge, sier Nina Solli, adm. direktør i NHO Byggenæringen i en kommentar. 

Antallet helt ledige i byggenæringen har økt med 6 prosent bare siden april, og 22 prosent det siste året. I tillegg kommer mange som har mistet jobben i andre bransjer som tilhører verdikjeden i byggenæringen, som f.eks byggevareindustrien, arkitekter, rådgivere og treindustrien. - Nå forventer vi at politikerne tar situasjonen innover seg og tar grep i revidert nasjonalbudsjett. Vi trenger alle de fagfolkene vi kan beholde, for å bygge det som trengs i samfunnet i årene fremover. Alternativet kan føre til en vill prisgalopp på boliger og andre bygg i årene fremover, avslutter Solli.