- Arbeidstilsynets funn viser at innleieforbud er unødvendig

Publisert

Arbeidstilsynet fremla denne uken en rapport etter nærmere 1000 tilsyn blant virksomheter som benytter seg av bemanningsforetak. Rapporten bekrefter det som har vært byggenæringens posisjon hele tiden: Innstramningene (regelverket) fra 2019 burde få tid til å virke.

Arbeidstilsynet fant få alvorlige tilfeller av ulovlig innleie og grov forskjellsbehandling mellom innleide og fast ansatte. Arbeidstilsynets konklusjon er: "Det har skjedd en positiv utvikling i denne bransjen de senere årene. Dette skyldes flere ting. Blant annet ble det i januar 2019 innført krav om at alle arbeidskontrakter skal inneholde stillingsbrøk med spesifisert arbeidstid."

- Det er godt med faktabasert argumentasjon og Arbeidstilsynets rapport gjør det naturlig å stille seg spørsmålet ved grunnlaget for å innføre totalforbud i Oslofjord-regionen og de øvrige innstramningene i regelverket som gjelder for hele landet. Arbeidstilsynets funn stemmer godt med BNls erfaringer om at utviklingen går i riktig retning. Opinions undersøkelse utført i april i fjor som viste nettopp at grunnbemanningen i byggenæringen har økt siden 2019. En majoritet av våre medlemsbedrifter har økt antall fast ansatte i denne perioden. Utviklingen går altså i riktig retning, og da er det et unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak som forbudet mot innleie, sier Nina Solli, adm. direktør for Byggenæringens Landsforening.

Opinions undersøkelse viser også at de mest sannsynlige alternativene til innleie er økt bruk av midlertidige ansettelser (21 prosent), økt bruk av underleverandører (19 prosent) eller økt bruk av overtid (15 prosent).

- Som arbeidsgiverorganisasjon har vi hatt lange tradisjoner for godt samarbeid i trepartssamarbeidet, og vi har samme mål. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men en prosjektbasert næring som byggenæringen har behov for noe fleksibilitet. Totalforbudet er utarbeidet uten samarbeid med oss og uten å høre på fakta og konsekvensvurderinger, avslutter Solli.

For å lese Areidstilsynets rapport, trykk her.