Byggenæringens Landsforening

Innhold

Pandemien har synliggjort betydningen av god sikkerhetskultur

Nyhet, HMS

Publisert

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april: HMS-ansvarlig Jan Astrup i Mossia har gjennom pandemien terpet på å skape en kultur hvor alle forstår betydningen av at egne valg kan få store konsekvenser også for andre. – Å være godt forberedt er viktig, og legge seg på en streng linje fra start, sier han.

Intervju med Jan Astrup, Occupational Health&Safety manager i Mossia.Ans. JV Implenia / Acciona Construccion SA.

For godt og vel ett år siden da de første meldingene om at koronaviruset hadde begynt å spre seg til Europa, så HMS-ansvarlig Jan Astrup nødvendigheten av å risikoanalyse av viruset. Astrup utpekte en Covid19-koordinator og sammen lagde de en risikoanalyse.

– Hvis du er god på HMS er du forberedt på de arbeidsoppgavene du skal utføre. God planlegging essensielt. Vi prioriterte å holde oss oppdatert og vi valgte ut noen informasjonskanaler -regjeringen.no, lovdata og bnl.no. Vi har også hatt god kontakt med advokatene/rådgiverne i BNL.

Streng linje
– Vårt prinsipp gjennom pandemien har vært at vi har lagt oss et hakk strengere enn det myndighetene krever. Dette også fordi vi så raskt at blant annet Covid19 forskriften endret seg ofte. Vi kartla alle risikomomenter helt ned på hver enkelt arbeidsoperasjon – og da snakker vi om alt fra tunellarbeider – til de som sitter på hjemme kontorer.

Astrup forteller at de innførte mange tiltak, både knyttet til avstand, unngå nærkontakter, bruk av masker, pleksiglass, og etter hvert også har de begynt med testing av alle ansatte en gang i uken, egen karantenebrakke, samt utstrakt bruk av hjemmekontor.

– I starten hadde vi debatt rundt dette med maskebruk, men falt ned på å gjøre det obligatorisk før regjeringen og kommunene gjorde det, sier han.

Viktig med felles kultur
Astrup mener at noe av nøkkelen med at de har hittil unngått store utbrudd har vært sterk satsing på å skape en felles kultur knyttet til sikkerhet og unngå smittespredning.

Her har linjen vært en sterk bidragsyter samt samarbeidet med HR avdelingen.

– Gjennom hyppige informasjonsmøter - etter hvert på Teams har vårt viktigste budskap alle må tenke igjennom - på samme som med alt annet HMS-arbeid - konsekvenser av sine handlinger. Den handlingen du gjør – den påfører ikke bare deg selv, men kan også påføre andre problemer. Bidrar du til smittespredning på arbeidsplassen, kan du risikere å smitte noen som er risikoutsatt gruppe, eller som har en i familien som er det. Du kan også bidra til videre smittespredning både i den kommunen du jobber og der du bor, sier han.

Det har vært både stedlige og postale tilsyn av Arbeidstilsynet i løpet av året.

– Vi har hittil fått gode tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet på tilsyn, og vi har klart å unngå spredning av virus. I de tilfellene noen har vært smittet, har vi jobbet hardt med smittesporing, og har hatt en egen karantenebrakke. Men heldigvis har vi ikke hatt positive prøver på brakken – i de tilfeller hvor noen har følt seg syke har vi prioritert rask oppfølging. Vi har også null skader med fravær etter 2 år og over 800 000 arbeidstimer uten skader, sier han.

Astrup medgir at alle bedrifter kan være uheldig når det gjelder korona siden mange ikke har symptomer på at de er smittet. ( derfor har vi startet testing på arbeidsplassen )

– Pandemien er som på samme måte som alle risikoområder – du må ha gode ha prosedyrer, regler og hvordan vi skal opptre dersom noe skjer.

Astrup tror at noe av det som vi kanskje vil ta med oss videre i HMS-arbeidet etter pandemien er større oppmerksomhet rundt det å være oppmerksom på det du gjør kan ha en innvirkning på andre , som også har en stor innvirkning på HMS arbeidet generelt at hver enkelt tar ansvar for egne handlinger.

– Jeg tror pandemien har vært en boost av omsorgsgenet for de fleste, avslutter han.

Les også

Pandemi – ny dimensjon inn i HMS-arbeidet