Perspektivnotat: Sikkerhet i byggefasen.

Nyhet, HMS

Publisert

Forside av rapporten

Perspektivnotatet er revidert 1. okt 2021.

IA-Bransjeprogrammet for bygg og anlegg har utarbeidet et notat som gir perspektiver for hvilke hensyn og vurderinger som er viktige å ta i en tidlig prosjekteringsfase for å kunne redusere risiko for ulykker og skader.

Årlig dør det 8-10 personer på norske bygge- og anleggsplasser, rundt 800 mennesker får varige mén og det skjer ca. 8000 fraværsskader.

Notatet gir perspektiver for hvilke hensyn og vurderinger som er viktige å ta i en tidlig prosjekteringsfase for å kunne redusere risiko for ulykker og skader.

Jo tidligere bevisstgjøring om utfordringene, jo bedre er mulighetene for å kunne planlegge bort fare. Notatet gir anvisninger som understøtter IA-Programmets mål om reduksjon av sykefravær og frafall i BA-næringen.

Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet. Les mer her: https://www.bnl.no/arbeidsforhold/hms/ia-programmet-bygg-og-anlegg/

Perspektivnotatet er blitt revidert 1. oktober 2022. Last ned her