Mellomoppgjøret 2021: Nye satser i overenskomst for private anlegg

Publisert

Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL hadde 6. mai et møte vedrørende innregning av tillegg i forbindelse med årets mellomoppgjør.

Her er protokollen og tariffnytt som er sendt ut til bedrifter som er bundet av overenskomsten for private anlegg med de nye satsene.

LOKALE FORHANDLINGER 
Lokale forhandlinger skal gjennomføres på grunnlag av enkelte bedrifts økonomiske virkelighet og de fire kriteriene bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.  

Ta kontakt hvis du lurer på noe: