Byggenæringens Landsforening

Innhold

Lillestrøm har vedtatt  forskrift for smittevern på byggeplass

Nyhet

Publisert

Kvelden 21. april vedtok Lillestrøms Formannskapsmøte egen forskrift for smittevern på byggeplass. Kommunen har lagt BNLs bransjestandard for smittevern til grunn.

Forskriften skal bidra til å hindre og begrense spredning av covid-19-virus.
Forskriften gjelder byggeplasser i Lillestrøm kommune og byggeplasser der kommunen er byggherre.

BNL har gitt innspill til forskriften om smitteverntiltak på byggeplasser i Lillestrøm kommune.

Du kan lese forskriften her: