Hva betyr nye smittevernregler og anbefalinger fra 9. desember 2021 om bruk av hjemmekontor?

Publisert

NHO har tett dialog med myndighetene for å avklare hvordan nye regler og retningslinjer gjeldende fra 9. desember 2021 skal forstås. Artikkelen oppdateres fortløpende.

Ifølge Covid 19-forskriften skal arbeidsgivere fra 9. desember 2021 "legge til rette for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten".

I tillegg til reguleringen som fremkommer ovenfor anbefaler også Regjeringen følgende under "Arbeidsliv" tilknyttet bruk av kontor vs. hjemmekontor:

"Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge".

I denne sammenheng tas også med at Regjeringen "anbefaler god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære".

På NHOs spørsmål i hva som ligger i den nye bestemmelsen, svarte Helsedirektoratet 9. desember 2021 følgende om dette:

"At arbeidsgiver skal 'legge til rette for' at ansatte jobber hjemmefra, innebærer at arbeidsgiver plikter å sørge for at det er mulig for de ansatte å jobbe hjemmefra, når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Bestemmelsen innebærer dermed ikke et direkte påbud om at den enkelte arbeidstaker skal jobbe hjemmefra.

Bestemmelsen om hjemmekontor bør likevel forstås i lys av smittevernrådene som også gjelder nå, herunder særlig at man anbefales å redusere antall nærkontakter, holde avstand til andre og møtes utendørs der det er mulig. Å benytte hjemmekontor er et godt verktøy for å redusere antall nærkontakter, og det vil også redusere press på blant annet kollektivtransport, der det til tider kan være vanskelig å holde nødvendig avstand til andre".

NHO arbeider tett med myndighetene for videre avklaringer, og vil fortløpende oppdatere denne artikkelen.

Merk at det også kan foreligge lokale regler og anbefalinger som omhandler bruk av hjemmekontor, i tillegg til de nasjonale. Se mer her om lokale tiltak.

På NHOs spørsmål om hvilken måte arbeidsgivere skal kunne dokumere at beskjed om bruk av hjemmekontor er gitt ansatte, har Helsedirektoratet 9. desember 2021 bekreftet følgende:  

"Plikten til å dokumentere innebærer at beskjeden om hvilke rutiner og systemer som gjelder på den enkelte arbeidsplass skal oppbevares og kunne fremvises dersom det blir etterspurt. Det stilles ingen ytterlige formkrav til dokumentasjonen. Dersom beskjeden for eksempel er gitt ved en epost til de ansatte eller står på intranettside, er dette tilstrekkelig dokumentasjon". 

For mer informasjon om bruk av hjemmekontor, se temasiden for hjemmekontor.