- Vi trenger hjelp fra din bedrift til å få kunnskap om arbeidsluft

Nyhet, HMS

Publisert

Oppussing innendørs

Nå kan du og din bedrift få muligheten til å delta i et prosjekt som hjelper deg til å jobbe forebyggende i egen bedrift. Samtidig hjelper dere oss med å få mer kunnskap om den kjemiske og biologisk eksponeringen i byggenæringen.

Arbeider dere med restaurering og riving av bygninger? IA-programmet for bygg og anlegg igangsetter et prosjekt i samarbeid med STAMI som kan bidra til å gi deg bedre kjennskap til hvordan det står til med det kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet i bransjen og din bedrift.

Vi trenger også mer kunnskap om dette for å kunne bygge opp den nasjonale databasen med målinger av arbeidsluft. Dette er viktig for å kunne bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Er det på tide med ny risikovurdering av arbeidsmiljøet, er det  svært gunstig å delta. STAMI bidrar med utstyr til og opplæring i prøvetaking, analyse og rapportering av prøvene. Dere gjennomføre prøvetaking, tilgjengeliggjøre eldre målinger og foreta risikovurdering. Dette kan dere gjerne også be om bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Gjennom IA-programmet er det muligheter for å få (del)finansiering ut fra omfang av antall prøver. og Resultater tilgjengeliggjøres for bedriften i digitalt i EXPO Online. EXPO er den nasjonale eksponeringsdatabasen for luftbårne målinger i norsk arbeidsliv, og EXPO online er det digitale arkivet hvor bedriftene registrerer og har oversikten over sine målinger av arbeidsluften.

Ta kontakt med STAMI eller BNL og bli med i prosjektet:

Ragnhild B Strand Østrem, STAMI ragnhild.ostrem@stami.no +47 23 19 53 55

Gudmund Engen, BNL gudmund.engen@bnl.no +47 91 13 72 0