Byggenæringens Landsforening

Innhold

Svært gledelig at rekordmange jenter har søkt bygg- og anlegg

Nyhet, Utdanning

Publisert

Aldri før har så mange jenter søkt seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag som i år. – Det er viktig for byggenæringen å rekruttere de beste fra hele befolkningen. Dette er gode tall som også er gode nyheter for å få større mangfold i vår næring, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL

Nye tall fra utdanningsdirektoratet ble offentliggjort i dag. Tallene viser en økning av søkere til bygg- og anlegg og aldri før har det vært så mange jenter som søker seg til bygg- og anleggsteknikk.

I 2012 var kun 4 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk jenter. På teknologi- og industrifag var andelen jenter 12 prosent. I år er andelen jenter henholdsvis 10 og 16 prosent av søkerne, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Det at flere jenter ser mulighetene i vår næring, er svært positivt. Det er flott å se at arbeidet som flere nettverk, bedrifter og bransjer har satt i gang for å få flere kvinner til å velge byggenæringen, gir resultater, sier Leegaard.

Flere søker yrkesfag
De siste årene har omtrent halvparten av elevene som skal begynne på videregående skole, søkt seg til yrkesfag. I år er andelen litt over halvparten – 51 prosent. Det er 1.000 flere søkere til yrkesfag sammenlignet med studieforberedende.


For bygg- og anleggsteknikk Vg1 betyr dette i år 4334 søker mot 4289 i fjor.

– Vi har hatt en positiv trend de siste årene. Dette er svært viktig, også fordi fagarbeidere er svært ettertraktet noe som både vårt fremtidsbarometer og NHOs kompetansebarometer også bekrefter.

Det er også en økning i søkere til læreplass. Det er 3457 som søker læreplass for bygg- og anleggsteknikk i år, avslutter Leegaard.

 

Les regjeringens pressemelding her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-jenter-velger-utradisjonelt-pa-videregaende/id2839064/

 

Du finner alle tall her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/sokere-vgs/sokere-utdanningsprogram/