Muskel- og skjelettplager er den helseplagen som rammer flest og koster mest

Nyhet, HMS

Publisert

IA - bransjeprogram for bygg- og anleggsbransjen inviterer bedrifter til å bli med i prosjektet «Bygg Rygg» som vil gi bedriftene kunnskap om hvordan jobbe forebyggende og følge opp ansatte med muskel- og skjelettplager. Se informasjonsfilm ved å trykke på bildet.

IA - bransjeprogram for bygg- og anleggsbransjen inviterer bedrifter til å bli med i prosjektet «Bygg Rygg» som vil gi bedriftene kunnskap om hvordan jobbe forebyggende og følge opp ansatte med muskel- og skjelettplager. Se informasjonsfilmen ved å trykke på bildet.

Muskel- og skjelettplager er den aller største enkeltårsaken til sykefravær og tapte dagsverk i bygg- og anleggsbransjen. 49% av de med fravær oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben. 80% vil oppleve ryggplager i løpet av livet – uavhengig av hva slags yrke og interesser en har. Vi klarer ikke å forebygge at alle slike plager oppstår, men vi kan forebygge konsekvensene av de, og bidra til at de ikke varer lenger enn nødvendig.

Helseplager er en del av livet, og oftest går de over av seg selv. Men for å håndtere mest mulig hensiktsmessig, ta gode valg og redusere konsekvensene av plagene er det viktig å ha kunnskap. Dersom du vet hvordan kroppen er bygd opp, hva den tåler, hvordan den kan rustes til å tåle belastning, og hva som er lurt å gjøre når plagene oppstår, blir det lettere å fungere i jobb til tross for plager.

Effektive og robuste arbeidsmiljø oppstår når arbeidstagere er trygge på helseplagene, arbeidsplassen er rustet til å ta imot ansatte, og ledere vet hvordan de kan jobbe inkluderende.

Forebygging og mestring av helseplager og oppfølging av sykemeldte bør inngå i det systematiske HMS-arbeidet. KUNNSKAP GIR MESTRING

«Bygg Rygg» bidrar med:

  • Helseinformasjon om muskel- og skjelettplager til alle ansatte i bygg- og anleggsbransjen
  • Opplæringsmodul for ledere og annet nøkkelpersonell
  • Digitalt og tilgjengelig på telefon/ipad/pc, tekstet på norsk og engelsk
  • Oppfølging, kompetanseløft og erfaringsutveksling for leder, tillitsvalgte, verneombud og HR
  • Lederstøtte og jevnlig oppfølging

Bygg Rygg støttes av Forskningsrådet, via Forregion-VT, og skal forskes på av USN.

Bedrifter som ønsker å delta kan søke støtte fra IA- bransjeprogram for bygg og anleggsnæringen.

Webinar
Arbeidstilsynet inviterer til webinar 4. oktober kl. 10, hvor temaet er kunnskap om faktorene som kan være årsak til muskel- og skjelettplager i bransjen, hvordan og hvilke tiltak som kan iverksettes for å fremme muskel og skjeletthelse, og hvorfor det bør gjøres.

Les mer og meld deg på her

Ta kontakt med Marita Nordskog for mer informasjon! (se kontaktinformasjon under)

IA-programmet bygg og anlegg er et av syv bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Formålet med bransjeprogrammet er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet.

Les mer her

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: