Byggenæringens Landsforening

Innhold

To tariffoppgjør i byggenæringen er vedtatt

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

Fredag 25. september ble resultatet av uravstemningen klart. Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 og Overenskomsten for byggeindustrien 2020-2022 er nå vedtatt.

81 prosent av medlemmene til Fellesforbundet sa ja til FOB og 76 prosent sa ja til Overenskomsten for byggeindustrien. NHO-bedriftene som er bundet av de ulike overenskomstene har også gitt sin tilslutning til oppgjøret.

Bedriftene skal nå gjennomføre oppgjøret i henhold til forslaget, som ble oversendt de tariffbundne bedriftene etter mekling.

Protokollene finnes på BNLs hjemmesider www.bnl.no under lenken Tariff 2020:

Protokoll for FOB kan lastes ned her

Protokoll for Overenskomst for byggeindustrien kan lastes ned her.

Det vil bli sendt ut nye overenskomster til de tariffbundne bedriftene når disse er ferdigstilt.

Lokale forhandlinger kan nå gjennomføres i samsvar med overenskomstens § 2-3 Lokale lønnsfastsettelser.

Anlegg og Asfalt
Det er verdt å merke seg at lokale forhandlinger for overenskomst for private anlegg og asfaltoverenskomsten må vente. Anlegg har frist for vetakelse 14. oktober og Asfalt starter forhandlingene 6. oktober.

Følg med for mer informasjon på BNLs tariffsider.

Les mer om lokale forhandlinger her:
https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/lokale-lonnsforhandlinger/
https://www.bnl.no/arbeidsforhold/lonn-og-tariff/lokale-forhandlinger/

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: