Byggenæringens Landsforening

Innhold

- Positivt med gjennvinningsprosjekter

Nyhet, Bærekraft

Publisert

Rannveig R. Landet, direktør

Bedriften Arbor i Hattfjelldal produserer nå sponplater med 40 % resirkulert trevirke. Det skjer i et prosjekt i samarbeid med Innherred Renovasjon og Retura IR. - Prosjektet i Hattfjelldal er etterlengtet og svært positivt, sier Rannveig Ravnanger Landet, fagdirektør for miljø-, energi- og klimapolitikk i BNL.

Hvert år leveres store mengder trevirke fra riving, rehabilitering og nybygg til gjenvinningsstasjonene. I 2018 var tallet 244 tusen tonn. Det utgjør 13 % av totalmengden byggavfall i Norge. Mesteparten av trevirket går til energigjenvinning. I 2018 viste SSBs statistikk at bare 1-2 % av trevirkeavfallet ble materialgjenvunnet. Det er dermed et stort potensiale for å øke materialgjenvinningen, i tråd med materialgjenvinningsmålene både i Norge og EU.

Landet peker på at det skjer mye på gjenvinningsfronten nå.

- Mange materialprodusenter er i ferd med å øke bruken av gjenvunnede materialer. Det er svært bra for klima- og ressursregnskapet. Produsentene er også gode på å dokumentere miljøegenskapene på sine produkter. Det er bra, og helt nødvendig framover, sier Landet

Les hele artikkelen om sponplateproduksjonen med returtrevirke på Byggmesteren.