Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift

Nyhet, HMS

Publisert

Dette er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte.

Last ned ny utgave av BNLs veileder om smittevern er publisert nå. Veilederen er oppdatert med råd om bruk av bil i forbindelse med drift av byggeplass.

OBS! Det kan komme endringer/presiseringer i retningslinjene.
Her ligger siste oppdaterte utgaver: 

Norsk utgave:

Smittevern v6 2.april 2020.pdf

 

Engelsk utgave:

Recommendations regarding infection prevention and control
EN_Recommendations infection prevention v6.pdf

 
Polsk utgave:

Zalecenia dotyczące ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie do dalszej działalności