Byggenæringens Landsforening

Innhold

Bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter

Nyhet, HMS

Publisert

BNLs bransjestandard er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med "å gradvis åpne samfunnet opp" og "holde hjulene i gang". Standarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet. Siste utgave er endret 24. juni 2020.

Svært mange byggeplasser har klart å opprettholde produksjon i kombinasjon med å ivareta smittevern. Fremdriften er ikke som før og kostnadene har økt som følge av smittevernarbeidet, men vi har unngått å stenge ned produksjonen.

Vi skal leve i lang tid med smittevernet. Derfor må reglene være mest mulig robuste og bidra til økt aktsomhet. 
Bransjestandarden er oppdatert 24. juni 2020.

Oppdateringer av smittevernstandarden i den 10. utgaven omfatter flere tilpasninger til en mer normalisert arbeidshverdag basert på fortsatt 1m-avstandsregel og god håndhygiene:

  • Lempninger i teksten om møter som kan gjennomføres når dette er nødvendig, mens anbefalingen fortsatt er digitale møter.
  • Tekst om kantine er omformulert og mindre restriktiv, og det er ny presisering om desinfeksjon av kjøleskap.
  • Mer normal bruk av boligrigg.
  • Vernerunder kan gjennomføres i mindre grupper.
  • -Tekst om egen tilpasning av skiftordning er tatt ut.

Her ligger siste oppdaterte utgaver av bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter:
Norsk utgave ( 24. juni 2020)
Smittevern på byggeplass v10 24. juni 2020 bransjestandard.pdf


Engelsk utgave: (24. juni 2020)
Recommendations regarding infection prevention and control
EN_Standard for infection prevention v10 24.juni 2020.pdf


Polsk utgave: (24. juni 2020)
Standard branżowy dla firm członkowskich BNL w kwestii ochrony przed zarażeniami
PL Smittevern på byggeplass v10 24 juni 2020.pdf
 
Arbeidsreiser og innreisekarantene:
Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om arbeidsreiser og innreisekarantene
(23. juni 2020)
Bransjestandard om innreisekarantene kombinert med arbeid v8 23.06.20.pdf

Hva gjør man når smitte er påvist på byggeplassen?

 
Ta kontakt hvis du lurer på noe: