Byggenæringens Landsforening

Innhold

Bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter

Nyhet, HMS

Publisert

BNL har oppdatert 12. august BNLs bransjestandard som er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med "å gradvis åpne samfunnet opp" og "holde hjulene i gang". Standarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.

Svært mange byggeplasser har klart å opprettholde produksjon i kombinasjon med å ivareta smittevern. Fremdriften er ikke som før og kostnadene har økt som følge av smittevernarbeidet, men vi har unngått å stenge ned produksjonen.

Vi skal leve i lang tid med smittevernet. Derfor må reglene være mest mulig robuste og bidra til økt aktsomhet. 
Bransjestandarden er oppdatert 12.08. 2020.
Her ligger siste oppdaterte utgaver av bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter:
Norsk utgave ( 12.08.2020)
Smittevern på byggeplass v11 12. august 2020 bransjestandard.pdf

Engelsk utgave: (12.08.2020)
Recommendations regarding infection prevention and control
EN_Standard for infection prevention v11 12.08.2020.pdf


Polsk utgave:(12.08.2020)
Standard branżowy dla firm członkowskich BNL w kwestii ochrony przed zarażeniami
PL Smittevern på byggeplass v11 12 august 2020.pdf


Relaterte temaer:

Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om innreisekarantene og arbeid
Hva gjør man når smitte er påvist på byggeplassen?
 
Ta kontakt hvis du lurer på noe: