Byggenæringens Landsforening

Innhold

Bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter

Nyhet, HMS

Publisert

BNLs bransjestandard er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med "å gradvis åpne samfunnet opp" og "holde hjulene i gang". Standarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.

Svært mange byggeplasser har klart å opprettholde produksjon i kombinasjon med å ivareta smittevern. Fremdriften er ikke som før og kostnadene har økt som følge av smittevernarbeidet, men vi har unngått å stenge ned produksjonen.

Vi skal leve i lang tid med smittevernet. Derfor må reglene være mest mulig robuste og bidra til økt aktsomhet. 

Her ligger siste oppdaterte utgaver av bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter

Norsk utgave
Smittevern på byggeplass v9 15.mai 2020 bransjestandard.pdf


Engelsk utgave:
Recommendations regarding infection prevention and control
EN_Standard for infection prevention v9 15.mai 2020.pdf


Polsk utgave:
Standard branżowy dla firm członkowskich BNL w kwestii ochrony przed zarażeniami
PL Smittevern på byggeplass v9 15 mai 2020.pdf
Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om arbeidsreiser og innreisekarantene
Bransjestandard om innreisekarantene kombinert med arbeid v7 02.06.20.pdf

Hva gjør man når smitte er påvist på byggeplassen?