Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift

Nyhet, HMS

Publisert

Dette er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte. Oppdatert 18.03.2020

De siste oppdateringene er presiseringer av 2 m grensen som anbefalt avstand og 1 m grensen som minstegrense som uansett må opprettholdes.

OBS! Det kan komme endringer/presiseringer i retningslinjene.
Her ligger siste oppdaterte utgaver: 

Norsk utgave:

Smittevern18.mars 2020 v4.pdf

 

Engelsk utgave:

Recommendations regarding infection prevention and control 

 
Polsk utgave:

Zalecenia dotyczące ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie do dalszej działalności