Byggenæringens Landsforening

Innhold

Bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter

Her finner du bransjestandard - smittevern for byggeplass og bransjestandard. Veilederen er oppdatert 17. februar 2021 og bransjestandard for innreiserestriksjoner og arbeid er oppdatert 11. januar.

Svært mange byggeplasser har klart å opprettholde produksjon i kombinasjon med å ivareta smittevern. Fremdriften er ikke som før og kostnadene har økt som følge av smittevernarbeidet, men vi har unngått å stenge ned produksjonen. Vi skal leve i lang tid med smittevernet. Derfor må reglene være mest mulig robuste og bidra til økt aktsomhet. 

Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser 

Norsk utgave ( 17.02 2021)
Smittevernstiltak på bygge og anleggsplasser rev 3 2021 17 februar.pdf


Engelsk utgave: ( 17.02. 2021)
Infection control measures for building and construction sites — The Federation of Norwegian Construction Industries (BNL) — Rev.3.pdf 


Polsk utgave:(19.02.2021) 
COVID-19
Wytyczne w zakresie profilaktyki przeciwzakaźnej na placach budowy Związek Norweskiego Przemysłu Budowlanego (BNL) Wer.3
Wytyczne w zakresie profilaktyki.pdf


Sjekkliste Sikker håndverker - Service
6-853A Sikker håndverker-Service-BNL-190221[15305].docx


Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om innreiserestriksjoner og arbeid
Bransjestandard om innreiserestriksjoner og arbeid v15 11.01.21.pdf

 

Relaterte temaer:
Etterlevelse av smittevern
Hva gjør man når smitte er påvist på byggeplassen?