Byggenæringens Landsforening

Innhold

Reiser mellom Norge og Europa

Nyhet, HMS, Arbeidsliv

Publisert

Fra 15. juli tillater regjeringen innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området dersom smittesituasjonen tilsier det. Innreisekarantenen vil også bli fjernet for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. – BNL er glad for utviklingen. De nasjonale karantenereglene har vært og er svært utfordrende for våre bedrifter, sier Jon Sandnes, adm.  dir.  i BNL.

Åpningen ble varslet på regjeringens pressekonferanse 25. juni 2020.

– Byggenæringen har hele tiden deltatt i den nasjonale dugnaden mot spredning av smitte, men har også holdt hjulene i gang. Karantenereglene har vært og fortsatt er krevende for bedriftene. Vi er glad for at grensene nå gradvis åpner opp igjen, sier Sandnes.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene. Vurderingen av smittesituasjonen skal ta utgangspunkt i kriteriene som er laget for Norden, men kan tilpasses dersom det er nødvendig for å kunne gjøre en faglig vurdering av smittenivået, skriver regjeringen i en pressemelding.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer, systemer for smittesporing og informasjon. Det gjøres en helhetsvurdering basert på denne informasjonen.

Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.

Oppdatert kart 10. juli

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en oversikt over hvilke land og områder som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Denne vil bli oppdatert hver 14. dag og inkludere Norden.

For reisende som er bosatt i land eller regioner innenfor Schengen/EØS med et for høyt smittenivå, eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli.

For denne gruppen stilles det krav til bestilling av, eller skriftlig avtale om, et sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge de 10 første dagene i landet, eller den perioden personen skal være i landet om det er kortere enn 10 dager.

- BNL vil følge utviklingen. Vi håper at våre viktigste samarbeidsland oppfyller kriterier for at kravet om innreisekarantene skal fjernes, sier Sandnes videre.

Sandnes peker på at hvis noen land fortsatt vil være omfattet av karanteneplikten, vil vår bransjestandard om kombinasjon av arbeid og karantene fortsatt gjelde. – Bedriftene vil også ha mulighet til å tilrettelegge for testing av arbeidstakerne som kommer fra EØS/ Schengen, sier han.

Se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet)
Kartet for Schengen- og EØS-området vil bli oppdatert 10. juli.

Les mer om testing av arbeidstakere

Les pressemeldingen fra regjeringen