Nytt skoleår - velkommen til byggenæringen!

Nyhet, Rekruttering, Utdanning

Publisert

Foto: Lise Jacobsen Hall, Veidekke.

Etter en lang sommerferie er det mange ungdom som begynner på yrkesfaglig utdanning rettet mot byggenæringen denne uken. – Gratulerer til alle for et godt valg og velkommen til byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, direktør i samfunnspolitikk.

Å velge en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, gir gode muligheter for å få interessante muligheter og en spennende jobb.

Alle kan minnes tilbake på den spente følelsen av et nytt skoleår, og det er jo for mange ungdom kanskje ekstra spennende med overgangen fra ungdomsskolen til videregående.

– Nye mennesker, lærer, bøker og fag - også har de som har valgt yrkesfag også valgt seg en retning. Vi håper at alle elever og lærlinger får et godt møte med skolen som elev og byggenæringen som lærling, sier Leegaard.

Leegaard er glad for at det er en økning til bygg og anlegg dette kommende skoleåret – og også at det er en økning av jenter som søker.

– I dag er kvinneandelen i bygge- og anleggsnæringen på rundt 9 % totalt sett og kun 2 % kvinner på fagarbeidersiden. Byggenæringen trenger å rekruttere flinke folk fra hele befolkningen. Vi mener at byggeplasser med mangfold bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode løsninger, sier Leegaard. 

Næringen vil ha et kontinuerlig behov for fagarbeidere til å være med å bygge Norge.

– Byggenæringen spiller en spesiell viktig rolle når det gjelder hvordan vi skal møte klimaendringer, økende grad av urbanisering og sørge for at husene vi bor i, og byggene vi ferdes i, holder den standarden de skal ha gjennom hele livsløpet.

Å velge en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, gir gode muligheter for å få interessante muligheter og en spennende jobb.

– Jeg håper alle nye elever får en god start, avslutter Leegaard.