Nytt format på smittevernsveileder

Her finner du BNLs oppdaterte standard om smittevern på byggeplass. Formatet er nytt og innholdet litt omorganisert som følge av at vi publiserer vår smittevernstandard som en såkalt hurtigspesifikasjon og utgir denne i regi av Standard Norge.

Dette er et dokument hvor BNL fortsatt står for 100 % av innholdet. Standarden kan også lastes ned fritt på Standard Norges publiseringsløsning for standarder.

Når smittevernsstandarden nå utgis av Standard Norge har den status på linje med andre bransjestandarder og er i tråd med regjeringens ønske om at de ulike bransjene må ta ansvar for å utvikle smittevernsløsninger for sine næringer.

Last ned smittevernsstandarden her: nhsc19-1_2020 {1}no.03.pdf

Det jobbes med å oversette dokumentet til engelsk og polsk.

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: