Nye lærerplaner på høring

Nyhet, Utdanning

Publisert

Utkast på læreplaner for Vg2 og Vg3 for bygg og anleggsteknikkfagene er nå lagt ut høring. – Frist for å gi innspill er 15. november 2020. Det er viktig at alle som er interessert, gir tilbakemeldinger, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Læreplanene er utviklet av læreplangrupper bestående av lærere og representanter fra bransjen, og er bearbeidet av Udir i samarbeid med faglige råd.

En av endringene er at helse, miljø og sikkerhet er i større grad vektlagt enn tidligere.

– Elevene og lærlingene skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver. Læreplanene vektlegger også hvordan den teknologiske utviklingen stiller krav til valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag, sier Leegaard videre.

Bærekraftig utvikling er også kommet inn som tema.

–Hensikten er at elevene og lærlingene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Og bli bevisste på endringer i natur og klima og hvilke konsekvenser disse får for bygg- og anleggsbransjen. Videre skal elevene og lærlingene lære om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv, sier  han.

Endringer i tilbudsstrukturen:

  • Programområdet anleggsgartner hørte tidligere til under utdanningsprogrammet naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet til bygg- og anleggsteknikk, som et eget programområde på Vg2.
  • Tømrerfaget og rørleggerfaget er blitt egne Vg2 programområder. Det er opprettet et nytt Vg3-tilbud i anleggsrørleggerfaget, som skal bygge på Vg2 anleggsteknikk. Vg3 isolatørfaget er omgjort fra et særløp til en hovedmodell med to års opplæring i skole og to år opplæring i bedrift , og skal bygge på Vg2 ventilasjon, membran og taktekking.
  • Det er foreslått å endre en rekke fagbetegnelser både på Vg2 og Vg3. Endringene kommer tydelig frem i høringsspørsmålene til de enkelte Vg2 programfagene og lærefagene.

– Er det medlemsbedrifter som har innspill, så send de gjerne til meg, avslutter Leegaard.

Les utkast til de nye lærerplanene her
Ta kontakt hvis du lurer på noe: