Dette er de største endringene i ny læreplan for bygg- og anleggsteknikk

Nyhet, Utdanning

Publisert

Foto: Veidekke, Lise Jacobsen Hall.

Nå er de nye læreplanene klare. - I den nye læreplanen for bygg- og anleggsteknikk vil helse, miljø og sikkerhet, teknologi og bærekraftig utvikling bli viktigere enn tidligere, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Alle de ti utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag får nye læreplaner fra høsten av.  Nå er de nye læreplanene klare. De nye læreplanene er mer spisset og det er tydeligere kompetansemål.

- Næringen har deltatt i utviklingen av de nye læreplanene og lærerplanene reflekterer også de store trendene i samfunnet hvor behov for mer kunnskap om bruk av digitale verktøy og hvordan man skal møte det grønne skiftet, sier Leegaard videre.

 For utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk vil endringene i hovedsak bety følgende:

 • Fra høsten vil læreplanen i bygg – og anleggsteknikk legge vekt på helse, miljø og sikkerhet i enda større grad enn tidligere.
 • Elevene skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver, i tillegg til konkret kunnskap om for eksempel stillasbygging og varme arbeider.
 • Utdanningsdirektoratet legger vekt på hvordan teknologisk utvikling stiller krav til valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag. Elevene skal lære hvordan miljø- og klimaendringer kan prege bygg- og anleggsbransjen, og hvorfor ulike byggetradisjoner påvirker byggeskikk og kulturarv.
 • Bærekraftig utvikling er viktig i bygg- og anleggsbransjen, og elevene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Dette handler blant annet om bærekraftig behandling av avfall, riktig valg av materialer, utnyttelse av materialer og vedlikehold av verktøy og maskiner.
 • Programområdet anleggsgartner hørte tidligere til under utdanningsprogrammet naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet til bygg- og anleggsteknikk .

Mer informasjon om de nye læreplanene finner du her.

Dette er noen av de viktigste endringene som vil gjelde for alle de nye læreplanene:

 • Grønt skifte i yrkesfagene
  Bærekraftig utvikling har fått en sentral  plass i alle utdanningsprogrammene.  I yrkesfagene handler bærekraftig utvikling om at elevene skal lære å vurdere  materialer og kjemikaler, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige tema, som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene. 
 • Mer vekt på teknologi
  Det elevene lærer må være relevant for arbeidslivet de møter. Ny teknologi får en stadig større plass, og det er viktig at elevene får solide fagkunnskaper om hvordan teknologisk utvikling påvirker gjennomføring av arbeidsoppdrag. D e må både lære om hvordan de kan bruke teknologien, og få forståelse for teknologiske utviklingen av fagområdet. 
 • Tidligere spesialisering  
  Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesialiserte og rendyrkede sammenlignet medi dag. Det betyr at elevene på et tidligere tidspunkt vil lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet. 
  I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene det hører hjemme i.