Byggenæringens Landsforening

Innhold

Stortinget har i dag lagt frem en ny krisepakke: – Positivt med kutt i arbeidsgiveravgiften

Nyhet, Politikk

Publisert

Dette er et skritt på veien, men det haster også få på plass bransjespesifikke tiltak for at byggenæringen skal holde hjulene i gang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Finanskomiteen forhandlet fram til rundt klokken 2 natt til torsdag om nye krisetiltak for norsk næringsliv og arbeidsliv, og vedtok kl 10. en ny krisepakke. Kutt i arbeidsgiveravgiften og mer penger til kommunene, Nav og sykehusene er blant tiltakene.

Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder, og kompenserer de regionene med uten arbeidsgiveravgift.


– Dette er svært bra fordi det gjør det billigere å holde folk i arbeid for bedriftene, sier Sandnes.

Krisesituasjonen har også gitt ekstra store utfordringer for NAV, kommunene og helsevesentet.

– Et ras av permitteringer gir også ekstra stort tykk på NAV, det er viktig at de styrkes slik at folk raskt kan få pengene de har krav på, sier Sandnes videre.

BNL støtter også at det skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av Korona-epidemien.

Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige koronatiltakene ikke går til fradrag i bostøtten.

– Dette kan hindre at folk må tvangsselge boligen sin, noe som er skadelig for prisdannelsen boligmarkedet.

Her er hovedpunktene fra enigheten:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder, noe som utgjør ti milliarder kroner.
  • Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av corona-epidemien.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode
  • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
  • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt og dermed midlertidig inntektsløsning som følge av de midlertidige corona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. De skal også umiddelbart fremme forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.
  • Barn som har det vanskelig hjemme må sikres hjelp og oppfølging, enten gjennom barnevern, skole eller krisesenter.
  • Det er også enighet om at flyselskaper med såkalte FOT-ruter (forpliktelser til offentlig tjenesteyting, journ.anm.), hovedsakelig Widerøe, vil få kompensasjon for å komme seg gjennom krisen.