Ny fellesoverenskomst for byggfag 2020-2022

Publisert

Fellesoverenskomsten for byggfag 2020- 2022 er nå trykket og vil i denne uken bli sendt til bedrifter bundet av avtalen. Du kan også laste den ned fra denne siden.

Elektronisk versjon finnes her  og den vil også i løpet av kort tid bli publisert på lovdata.no

Flere eksemplarer av boka kan kjøpes hos Vigmostad & Bjørke AS Fagbokforlaget. Bestilling kan skje til e-post: ordre@fagbokforlaget.no

Pris for medlemsbedrifter er 75 kr.

Fellesoverenskomsten for byggfag har i tariffperioden 2018-2020 gjenstand for en teknisk revisjon som førte til en rekke endringer rundt oppsett, formuleringer og noen styrkinger. Partene er enige om at endringene foretatt i tariffrevisjon ikke innebærer noen materielle endringer. Se gjerne protokollen som viser oppsett på noen av endringene.