Byggenæringens Landsforening

Innhold

Kommunal- og moderniseringsminister inviterer til klimamøte

Nyhet, Bærekraft, Klima

Publisert

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer til klimamøte 10. mars.

10. mars er BNL sammen med en rekke andre organisasjoner og bedrifter invitert til klimamøte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. – Vi er svært glade for at ny minister følger opp dette klimaengasjementet som startet med at næringen etterspurte strengere krav til klimavennlige byggematerialer, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Hensikten med møtet er å få kunnskap om hva næringen mener må til for å få ned klimagassutslippene i byggevirksomheten.

Det blåste sterkt i fjor høst etter at tidligere kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ble utfordret til å stille strenge krav til klimagassutslipp fra hele livsløpet til bygg, fra produksjon til avhending fra flere av BNLs store medlemsbedrifter. Ministeren svarte med å sende ballen tilbake til næringen - og uttalte at hun ikke er overbevist om at løsningen ligger i nye krav i byggeforskriftene.

– Det kom flere reaksjoner fra næringen og BNL svarte med å be Mæland se på dette som mulighet til et godt samspill mellom næring og myndigheter for å klare å nå klimamålene.

Mæland inviterte deretter til et møte med næringen, men rakk ikke å gjennomføre dette før hun byttet statsrådpost.

– Det er svært positivt at ny kommunal- og moderniseringsminister nå tar initiativ og følger opp dette og at han viser engasjement knyttet til bærekraftsmålene innenfor klima. Vi ser frem til møtet, sier Sandnes.