Byggenæringens Landsforening

Innhold

Lokale karanteneregler skaper store utfordringer for næringslivet

Nyhet, Politikk

Publisert

Det er helt vesentlig at når man først skal lage en veileder til kommunene, så må den være rettslig bindende. Ellers kan kommunene fortsette som før. Nå jobber BNL på spreng i samarbeid med NHO og Norsk Industri til å få til en løsning.

Ulike kommuners praktisering av smittevern og karanteneregler, har skapt stor hodebry for mange av bedriftene i byggenæringen hvor både arbeidspendlere og varer har store utfordringer med å krysse kommunegrenser.

- Det skaper også stor usikkerhet når kommunene håndterer reglene ulikt, og fører til at viktige store prosjekter stopper opp og ansatte blir permittert, sier Sandnes videre. BNL har hele tiden ønsket at det bare skal være nasjonale regler.

Derfor var BNL svært lettet over prosessen med å utarbeide en veileder til kommunene og har som en av NHOs landsforeninger også bidratt inn i denne prosessen.  Denne veilederen skulle presenteres på en pressekonferanse kl 14.00. Pressekonferansen er nå utsatt etter sterke reaksjoner fra NHO-huset.

– Det kommer da svært overraskende på oss at denne veilederen bare skal være rådgivende. Dette vil ikke bidra til å gjøre det enklere for alle de bedriftene som bidrar til å holde hjulene i gang i Norge, sier Sandnes.

Sandnes sier videre at denne veilederen har blitt endret helt på oppløpssiden og er ikke lenger noe BNL kan stille seg bak. 

BNL har vært tydelig helt siden 12. mars på at lokale karanteneregler er svært uheldig for næringslivet. Dette opplever vi også at vi har hatt stor støtte for både blant regjeringen og helsemyndighetene.

Tidligere har også FHI kom med en presisering hvor de ikke anbefaler lokale karantenebestemmelser i Norge. De skriver blant annet:

"Innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses derfor å ha liten effekt på smittespredningen i Norge nå. Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak".  

– Vi jobber nå på spreng med å få til en løsning på dette i samarbeid med NHO og Norsk Industri. Denne krisen er såpass alvorlig er det synd at bedriftene må bruke mye tid på dette, særlig siden det også er i strid med myndighetenes smittefarlige råd.