Byggenæringens Landsforening

Innhold

Koronavirus: BNLs råd til bedrifter

BNL får mange henvendelser fra bedrifter i denne svært ekstraordinære situasjonen. Her er en oppsummering av noen av våre råd. Denne blir oppdatert i morgen fredag.

BNLs advokater får svært mange henvendelser om problemstillinger knyttet til koronaviruset. Vi anbefaler at bedriftene holder seg orientert på NHOs side med spørsmål og svar om korona (https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/). Denne blir fortløpende oppdatert. Videre ligger det mye nyttig informasjon om permittering på Arbinn (https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/). Her ligger også maler for permitteringsvarsel og protokoll fra drøftingsmøte.

Nedenfor oppsummeres noen av våre råd:

Permittering:

  • Koranaviruset kan gi opphav til driftsforstyrrelser og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakere ikke kan sysselsettes. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis bedriften ikke får levert nødvendige materialer eller produksjonen begrenses eller stopper opp.
  • Permitteringsvarselet skal være ubetinget. Betinget permitteringsvarsel kan kun benyttes ved konflikt (streik) i egen bedrift.
  • Frister: Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager, og bedriftene bør i utgangspunktet forholde seg til denne. Dersom det oppstår en uforutsett situasjon som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, for eksempel dersom byggeplassen stenges, kan det imidlertid permitteres med en frist på to dager.
  • Det må drøftes med de tillitsvalgte før varsel gis.
  • Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn i en arbeidsgiverperiode. Denne perioden er per i dag (12. mars) 15 dager, men det er varslet at endringer i denne vil bli lagt frem 13. mars. BNL vil informere nærmere om dette så snart endringene er klare.

På Arbinn finner du blant annet mal for følgende (https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/):

  • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel
  • Protokoll fra drøftingsmøte

Du finner mer utførlig informasjon her: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Stengte skoler og barnehager: se NHOs råd til bedrifter der ligger det oppdatert informasjon  https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: