Byggenæringens Landsforening

Innhold

Grønn digital Arendalsuke

Nyhet, Klima

Publisert

Bygg Arena Arendal ved Grønn Byggallianse inviterer næringen og politikere til debatt om den glemte klimakjempens muligheter på Grønn digital Arendalsuke.

Bygg- og eiendomssektoren kan redusere utslipp med over 5 millioner tonn CO2 per år, tilsvarende årlige utslipp fra over 2,3 millioner bensinbiler. Det jobbes hardt i næringen med å omstille seg, men for å få opp farten ytterligere må myndighetene sterkere på banen.

Elbilincentivene virker. Vi spør: Hvordan kan myndighetene bidra med tilsvarende tiltak og ved å spille på markedsmekanismer – slik at vi klimakjempen bidrar til en like stor klimagevinst?

Næringen og politikere møtes til debatt om den glemte klimakjempens muligheter.

Tidspunkt

10. aug
Kl. 10:00 - 11:00

https://www.facebook.com/UNGlobalCompactNorge/videos/1225836204430658/

Arrangør

Bygg Arena Arendal v/Grønn Byggallianse

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding