Byggenæringens Landsforening

Innhold

Julehilsen fra BNL til medlemmer og samarbeidspartnere

Nyhet

Publisert

Jeg håper og tror at vi har lagt bak oss et av de mest krevende årene i nyere historie, og satse på at 2021 vil bli litt mindre pandemi. Gode vaksinenyheter nå på slutten av året, et R-tall som går riktig vei og stadig mer profesjonell håndtering og massetesting ved lokale utbrudd, gir oss i hvert fall håp i den retning.

Straks er det jul og 2020 historie. Når man kommer til slutten av året, er det jo vanlig å gjøre opp status. Utvilsomt vil året 2020 gå inn i historiebøkene som et år som ikke vil bli glemt med det første.

Det har vært noen tøffe tak for hele A/S Norge og for hele verden forårsaket av et lite virus. Det har påvirket mennesker, økonomien, arbeidsplasser og fritiden vår. Da vi først hørte om koronaviruset som herjet i kina, virket det så uendelig langt borte fra vår verden og vår virkelighet, men det skulle ikke ta alt for lang tid hvor den oppfatningen ble brått endret. Likevel var det vel få som klarte å forestille seg at vi skulle ende i en virkelighet hvor man blir bedt om å holde seg hjemme i stedet for komme på kontoret, kjøre bil fremfor å ta offentlig kommunikasjon, droppe alle møter, arrangementer, fester og sammenkomster, isolere fremfor å sosialisere, ekskludere fremfor å inkludere, holde seg hjemme fremfor å trene, ikke gå på kino, men sitte i sofaen og for all del ikke reis noen steder!

BNL begynte å få spørsmål om koronaviruset i begynnelsen av året først fra bedrifter som bedrev reisevirksomhet i land hvor smitten begynte å øke, deretter de som hadde utenlandsk arbeidskraft, før det brakte løs etter vinterferien. Store deler av året fra mars måned har dreid seg om konsekvensene av koronaviruset for BNL, men mange av de politiske prosessene og høringene har også gått sin gang parallelt som Byggkvalitetsutvalget, NTP, læreplanarbeid og lønnsoppgjør for å nevne noe. Og tematikk som digitalisering og sirkulær økonomi har også vært absolutt til stede dette året. Det var imidlertid første gangen vi gjennomførte et lønnsoppgjør midt i en pandemi.

Jeg er imponert hvordan byggenæringen raskt klarte å tilpasse seg en ny hverdag etter 12. mars. Jeg vil også gi honnør til bedriftene i byggenæringen og alle andre i verdikjeden som raskt satte i gang smittevernstiltak for å kunne holde hjulene i gang. Å ta smittevernet på alvor har vært helt avgjørende for hele næringen, og vil fortsette å være det fremover til vi får en vaksine på plass. Jeg tror vi kan være enige i at de fleste kriser viser styrken i et godt koordinert felleskap og evnen til å prioritere, og være rause med hverandre. Dette var en ny form for krise som både var uforutsigbar og ukjent for de fleste. Lærdommen er at når alle samler seg og prioriterer oppgavene er det imponerende og overraskende hvor mye man får til. Det skjedde også en liten digitaliseringsrevolusjon som jeg også vil prege måten vi jobber sammen på fremover.

Vi går inn i en historisk julefeiring. Aldri før har vi opplevd at selveste statsministeren forteller oss hvor mange vi kan ha på besøk eller hvor vi kan reise. Det er fortsatt en unntakstilstand – det er det ingen tvil om, men samtidig må det være lov å logge av nyheter om smittetall, karanteneregler og kohorter og bare nyte noen dager i ro og mak.

Tusen takk til alle som har gjennom dette året hjulpet bedriftene våre på ulikt vis gjennom denne vanskelige tiden. Jeg ønsker dere alle sammen en god jul og et riktig godt nytt år, og ser frem til videre godt samarbeid!

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL