Byggenæringens Landsforening

Innhold

Glad for rask respons fra Astrup

Nyhet, Politikk

Publisert

BNL er fornøyd med at vi fikk til et godt møte med kommunalministeren nå. Foto: Nikolai Astrup. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

BNL deltok på digitalt møte med Kommunal- og moderniseringsministeren Nikolai Astrup i dag hvor temaet var å drøfte hva som skal til for at byggenæringen skal bidra til å holde samfunnshjulene i gang fremover. – Dette ble et godt møte og flott at vi fikk så rask respons tilbake, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 

BNL sendte forespørsel om møte med ministeren onsdag. I forespørselen sto det blant annet at "BNL ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for myndighetene. Det er mulig å unngå en dyp nedtur og skadelig nedtur for næringen med kloke valg og de riktige grepene, men det må gjøres før krisen når næringen i sin fulle bredde".

– Dette ble et godt møte. Jeg opplever at vi frem budskapet om hvor viktig det er å stimulere etterspørselen i både privat og offentlig sektor, og styrke kommunenes økonomi og Husbanken, sier Sandnes videre.

Sandnes peker videre på at usikkerheten på grunn av koronakrisen har ført til flere utsettelser om beslutninger om investeringer. Det er viktig at vi nå får på plass tiltak som kan hindre, eller i alle fall bremse, ordretørken som kan ramme næringen fremover.

– Derfor er det viktig at offentlig sektor kan kompensere for bortfall fra privat sektor. Mange har pekt på at kommunene på grunn av store inntektsbortfall også sliter økonomisk. Derfor er det viktig at kommuneøkonomien blir styrket slik at prosjekter ikke stoppes opp eller utsettes, avslutter Sandnes.

– Nyttig møte

Kommunal og moderniseringsministeren stemmer i at det var et godt møte.

– Jeg har i dag hatt et godt møte med BNL. Det er nyttig å høre hvordan byggenæringen opplever situasjonen, og jeg registrerer at det er bekymring over nedgang i nye oppdrag. Samtidig registrerer jeg at næringen så langt har maktet å holde tempoet i byggingen oppe, noe som blant annet skyldes den innsatsen BNL blant annet har gjort med å utarbeide veiledere for smittevern, sier han.

– For min del er jeg særlig opptatt av at kommunene holder god aktivitet, og at de ikke verken utsetter eller avlyser påtenkte byggeprosjekter fremover. Dette vil være viktige bidrag fra det offentlige for å holde næringen i gang i denne situasjonen vi nå er i.

Regjeringen følger utviklingen i både bolig- og byggemarkedene nøye, og opplever at dialogen med næringen i god, avslutter Astrup.