Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Koronaviruset: Se nettmøte for bedrifter 23. mars

Nyhet

Publisert

NHO inviterer til direkteoverført webmøte for alle medlemsbedrifter om Korona-viruset og de siste oppdateringene fra aktuelle etater, myndigheter og departement. NHO vil også oppsummere de spørsmålene som de fleste bedriftene lurer på etter nytt regelverk blant annet på permitteringer har trådt i kraft.

 NHO inviterer jevnlig til direkteoverførte nettmøter for våre medlemsbedrifter om Korona-viruset.

 

Formålet med nettmøtene:
  • gi svar på hvordan enkeltbedrifter og norsk næringsliv kan håndtere utfordringene
  • gi et oppdatert bilde av NHOs prioriteringer og samarbeid mot myndighetene
  • oppsummere innkomne spørsmål fra medlemsbedrifter de siste dager og gi våre svar og/eller kommentarer til disse
 Agenda for møtet 23. mars kl 14-15
  • Velkommen og introduksjon om nåværende situasjon fra NHO v/ Christian Chramer, NHO
  • Innlegg fra NAV om oppdatering av regelverket og og hva de gjør for å håndtere den sterkt økte saksmengden v/ Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør, NAV
  • Innlegg fra Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidet med listen over samfunnskritiske funksjoner, prosess og kommunale og regionale smittevernsregler - hvordan sikre helheten og at hjulene holdes i gang v/ Thor Kleppen Sættem, statssekretær
  • Innlegg om oppdatert regelverk som følge av koronautbruddet, og aktuelle spørsmål fra bedriftene v/Margrethe Meder
  • Oppsummering med videre arbeid for NHO v/Christian Chramer

Her kan du følge møtet direkte eller se opptak i etterkant.  (Krever innlogging):