Byggenæringens Landsforening

Innhold

Budsjettavtalen for 2021: Viktig gjennomslag for mer til samferdsel

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Det er svært positivt at det kommer mer penger til samferdsel i budsjettavtalen mellom regjeringen og Frp. Dette vil bidra til å sikre flere arbeidsplasser i Norges største fastlands-, og distriktsnæring, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Partene ble i november enige om en krisepakke for næringslivet som varer ut februar 2021. Nå er det også enighet om statsbudsjettet for neste år.

– Gjennom pandemien har byggenæringen klart å holde hjulene i gang. Tall fra siste medlemsundersøkelse viser at flere bedrifter opplever kanselleringer av ordre og at ordretilgangen går ned. Samtidig har arbeidsledigheten økt, sier Jon Sandnes videre.

Bedriftene i byggenæringen er svært bekymret for 2021.

– Vi var også bekymret for de varslede kutt i veiinvesteringene som det lå an til i det fremlagte statsbudsjettet, da dette rammer en næring som allerede ser mørkt på fremtiden. BNL er derfor svært fornøyd med at regjeringen har lyttet til Frp sitt krav om mer penger til samferdsel, og dette er godt gjennomslag for næringen.

– Mer penger som innrettes mot mindre samferdselsprosjekter som asfaltering, rassikring og fjerne flaskehalser, vil bidra til å holde flere bedrifter og arbeidsplasser i gang i Norges største distriktsnæring i denne krevende perioden, avlsutter Sandnes.