10 grunner til å velge yrkesfag

Hver vår skal flere tusen 10-klassinger bestemme seg for valg av videre skolegang. Det å velge yrkesfag gir mange fordeler. Her er 10 gode grunner til å velge yrkesfag!

Fag- og svennebrev er de mest etterpsurte utdanningene fra våre medlemsbedrifter. 

Framskrivninger fra SSB viser også at det vil være behov både flere med fagutdanning fram mot 2040. Særlig gjelder dette innenfor helsefag, industri, bygg og anlegg og håndverksfag. 

Kjenner du ungdom som går i 10-klasse og som skal velge videregående opplæring 1. mars?

Del gjerne 10 gode grunner til å velge yrkesfag:

  1. Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør.
  2. Du kommer deg raskt ut i jobb.
  3. Du får lønn under utdanning.
  4. Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.
  5. Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.
  6. Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.
  7. Du blir attraktiv for norske bedrifter. 
  8. Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner. 
  9. Du har nesten 200 yrker å velge blant.
  10. Du får mange muligheter til å utdanne deg videre. 

Les gjerne mer om hva du kan bli på utdanning.no og vilbli.no