Velg produkter/løsninger som bidrar til et godt klimaregnskap for bygget - ha krav til klimabudsjett for bygget eller angi hvor mye er spart ifht et referansebygg men en omforent eller transparent regnemetode.