Fossilfrie og/eller utslippsfrie byggeplasser

Nye Jordal Amfi som ble bygget av NCC Infrastructure hadde fossilfri anleggsdrift.

En av hovedkildene til utslipp fra bygg- og anleggssektoren er utslipp fra selve byggeprosessen. Det gjelder både klimagassutslipp (CO2-ekv) og utslipp som forårsaker lokal luftforurensning (NOx).

Det er stor utvikling når det gjelder å begrense utslipp fra byggeplasser i Norge. Det er særlig i Oslo hvor etterspørselen er størst.

Byggenæringen og noen ambisiøse byggherrer er godt i gang med å teste ut fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Det betyr at det ikke skal brukes fossilt drivstoff/energi til maskiner, utstyr, oppvarming og tørking under bygging. I enkelte sammenhenger, som ved bygging i bystrøk hvor luftkvalitet er det sentrale element, er det også krav til utslippsfrie byggeplasser. Det betyr at man heller ikke kan bruke biobasert drivstoff/energi på byggeplassene.

For å lette arbeidet for de som skal levere på forespørsel om fossilfrie/utslippsfrie byggeplasser har BNLs bransjer EBA og Byggevareindustrien, sammen med flere samarbeidende organisasjoner, fått utarbeidet en veileder til bedriftene. BNL og bransjene vil fortsette å arbeide for at utslipp fra bygge- og anleggsplassene skal reduseres. Målet er at alle skal være fossilfrie i 2030, men utviklingen på dette området går fort, så det kan være muligheter for betydelige reduksjoner før denne tid.

 

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: