Byggavfall

BNL arbeider med bygg- og anleggsavfall gjennom NHP-nettverket. Det er et nettverk bestående av (p.t.) 18 organisasjoner og etater fra byggenæringen og avfallsbransjen inklusive observatørene DiBK, SSB, Miljødirektoratet og Difi. BNL har ledelsen av nettverket i perioden 2017-2020.

NHP-nettverket arbeider med gjennomføring av den fjerde nasjonale handlingsplanen for bygg- og anleggsavfall, NHP4. Første handlingsplan ble lansert i 2001.

Byggenæringen har siden 2001 oppnådd høye mål for gjenvinning og forsvarlig håndtering av byggavfall, noe SSBs statistikk viser. SSB har fulgt næringens arbeid siden starten.

I perioden 2017 -2020 arbeider NHP-nettverket i arbeidsgrupper med følgende inndeling:

  • Farlig bygg- og anleggsavfall
  • Materialgjenvinning
  • Avfallsreduksjon

Alt arbeid i nettverket skjer på dugnad av ansatte i organisasjonene og deres medlemsbedrifter og er åpent for alle som ønsker å bidra. Utredninger settes normalt ut i konkurranse. Alt materiell, informasjon og rapporter utarbeidet i NHP-nettverket er gratis nedlastbart på vår felles nettside www.byggemiljo.no.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: