Høringssvar seriøsitetsregister

Høringssvar - Endringer i byggesaksforskriften. Regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg (29. september 2017).