Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Høringssvar - statlige planretningslinjer

Høringsuttalelse til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. (30.11.2017)

Last ned