Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Høringssvar - Forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak