Høringssvar - Avfall som ressurs

BNLs høringssvar til Stortingsmelding 45: Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi (9. januar 2018).