Direktiv 2018/844/EU om endring av bygningsenergidirektivet

BNLs høringssvar til Olje- og energidepartementet angående tredje revisjon av bygningsdirektivet vedtatt i EU 30. mai 2018