Byggenæringens fremtidsbarometer 2020

Byggenæringens fremtidsbarometer er BNLs årlige medlemsundersøkelse. I 2020 ble den ferdigstilt rett før koronaviruset kom til Norge.