Våre innspill til RNB

Publisert

Foto: Bigstock

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) sendte NHO Byggenæringen et notat om markedssituasjonen til Finansdepartementet.

I notatet beskriver vi dagens situasjon samt estimater for utviklingen fremover samt skisserer opp grep som kan øke aktiviteten i markedet på kort sikt. Tiltakene går blant annet på økte rammer til Husbanken, støtte til energieffektivisering og rentekompensasjon til kommunene. Trykk her for å lese hele notatet. I forkant av fremleggelsen av RNB avholdt også NHO Byggenæringen et webinar for medlemsbedriftene om markedssituasjonen.