Nortekk reduserte sykefraværet

Nortekk AS

Administrasjonssjef Mette Johanssen og HVO Celine Aase, sammen med to blide fagarbeidere i Nortekk.

Mens sykefraværet de siste årene har gått opp i bygg- og anleggsnæringen, har takentreprenøren Nortekk klart å snu utviklingen med støtte fra IA bransjeprogrammet. I første omgang (2022) ble sykefraværet redusert til 6,8%. Nedgangen fortsatte i 2023 til 6,2%, og bedriften er tydelig på at dette bare er starten.

- Vi har lagt et solid grunnlag for videre arbeid med helse og trivsel i virksomheten. Vi ser verdien av denne kulturendringen som vi har hatt de siste årene: høyere produksjon, mer fornøyde ansatte og mer stabil arbeidskraft. Dette er bare begynnelsen, sier Administrasjonssjef Mette Johanssen.

Innsatsen og resultatene har blitt lagt merke til i bransjen:

- Utrolig bra og viktig det som Nortekk har fått til. De er til inspirasjon for andre medlemsbedrifter, sier Solveig Horne, bransjedirektør for Takentreprenørenes Forening der Nortekk er medlem.

Nortekk har base på Skedsmokorset, og de 64 ansatte arbeider i ulike avdelinger som service, tømrer, taktekker, blikkenslager og administrasjon. Mange er utsatt for slitasje og belastning, spesielt på rygg, knær og skuldre. De ansatte kommer fra mange ulike nasjoner.

Partssamarbeid for å stake ut kursen

Hva gjør du når sykefraværet er over 11%? Tilbake i 2021 skjønte Nortekk at noe måtte gjøres. Fraværet skyldtes nemlig ikke Covid-19. Med 64 ansatte, betød det i snitt at bedriften hver dag manglet 6-7 mann på jobb.

- Det sier seg selv at det ikke var holdbart, sier Johanssen. – Vi skjønte at vi måtte gjøre store tiltak.

Ledelsen trommet sammen hovedverneombud og tillitsvalgte. Løsningen: «FRISKUS», et internt prosjekt med fokus på forebygging. De hadde hørt om bransjeprogrammet for bygg og anlegg og søkte om støtte – blant annet til å bruke arbeidsmiljøverktøyet Bygg Rygg.

- Vi satte søkelys på den forebyggende delen, forteller Johanssen. – Det var første gang vi analyserte hele prosessen. Bygg Rygg ble en viktig del av FRISKUS.

Les mer om første runde med tiltak i 2022 her.   

Nye runde med fokus på psykisk helse

Resultatet i 2022 ble en reduksjon i sykefraværet fra 11,3 % til 6,8 %. Men Nortekk hadde større ambisjoner. I 2023 ville de styrke det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, redusere sykefraværet ytterligere og forebygge muskel- og skjelettplager.

- I denne runden ville vi sette psykisk helse på agendaen, sier Johanssen, - og da passet det ekstra godt at Bygg Rygg hadde fått en ny modul om nettopp dette. Programmet ga en god innføring for nye ansatte, og de som hadde tatt det i 2022 fikk en oppfriskning i tillegg til ny informasjon om hvordan ivareta den psykiske helsen.

Hovedverneombud Celine Aase, som har hatt ansvar for FRISKUS-prosjektet sammen med Johanssen, konstaterer at arbeidet som er lagt ned gjennom FRISKUS og Bygg Rygg har fått fotfeste i virksomheten. Bygg Rygg har gjort det lettere å forankre temaer som forebygging av helseplager i virksomheten. Nå er det en integrert del av oppstartsmøter, prosjektplanlegging, gjennomføring og oppfølging.

- Tiltak og vurderinger blir gjort i oppstartsmøter og blir ved behov evaluert underveis i prosjektene våre, sier Aase.

Alle bidrar til bedre løsninger

I taktekkerbransjen vil man ikke komme unna tunge og fysiske belastninger, men med FRISKUS våknet kreativiteten hos håndverkerne.

- Nå melder de inn behov for verktøy som forenkler, og ett eksempel er flere steinheiser, sier Aase. – Det er fortsatt tunge løft, men med ulike tiltak blir jobben litt lettere, og flyten i prosjektene blir også bedre. Håndverkerne er fornøyd og har fått mer tid og fokus på det de skal drive med.

Hun mener at Bygg Rygg har gjort alle ansatte mer bevisst og proaktive. – Før gikk folk for lenge med vondter. De trykket for sent på bremsen, og da endte det fort i en sykemelding.

Ledelsen har også tatt initiativ til tiltak. – Vi skjønte at vi måtte planlegge fra salg, feks med flere rigger, for å få god flyt og minimere belastningen for de ansatte. Heller en ekstra rigg enn sykefravær i ettertid, legger Johanssen til.

Ett annet tiltak som følge av prosjektet, var å utvide helseforsikring for alle ansatte slik at den dekker flere og bedre behandlinger. Forsikringen kan benyttes både før og etter helseplager oppstår og dekker blant annet digital legekonsultasjon, terapi-app ved psykiske plager i tillegg til medisinske rådgivere som jobber dedikert med muskel- og skjelettlidelser.

Fysisk og psykisk arbeidsmiljø på agendaen

Nortekk satte teambuilding og felles fysiske aktiviteter på aktivitetsplanen.

- En fredag i mai stengte vi alle våre prosjekter og inviterte alle ansatte til klatrepark, med felles klatring og servering av grillmat i arbeidstiden. Dette ble en solfylt dag med fornøyde ansatte som fikk utfolde seg fysisk kombinert med sosial hygge, forteller Celine Aase.

Resten av året ble det arrangert skogsturer, sommerfest og julebord for å styrke relasjoner mellom ansatte på fritiden. Tematikken ble løftet opp i HMS-revisjonen, og det ble utarbeidet en ny internkontrollprosedyre: «Psykososialt arbeidsmiljø». Denne har alle ansatte lest og signert.

Skryt til NAV Arbeidslivsenter og Basisprogram i ledelse

I tillegg til en ny runde med Bygg Rygg, gjennomførte 5 prosjektledere «Basisprogram i ledelse».  Målet var å forbedre oppfølging av ansatte, forsterke relasjon leder/ansatt samt øke jobbnærværet, og Nortekk samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken om gjennomføring av lederprogrammet. Fra juni til desember 2023 deltok 5 prosjektledere på 6 samlinger. I tillegg til temaene som ligger fast i kurset, forsterket NAV fokus på psykisk helse, jobbnærvær og stressmestring, etter ønske fra Nortekk.

- Våre ledere opplevde de to utsendte rådgiverne som meget fleksible. De klarte å sy sammen et kurs til tross for at kursdeltakerne tilhører ulike avdelinger, innehar ulik grad av lederkompetanse og erfaring, sier Johanssen. – Kursopplegget ble forankret hos daglig leder og tilpasset Nortekks lederprinsipper, lederkrav og verdier.

Ikke i mål, men likevel fornøyd med 2023

2023 var et år med rekordhøy produksjon og et solid resultat. Sammenlignet med tidligere år, klarte Nortekk, til tross for færre ansatte (redusert grad av innleid mannskap kontra tidligere) og færre arbeidstimer, å øke omsetningen med 27%.

Johanssen og Aase oppsummerer det slik:

- FRISKUS og Bygg Rygg har bidratt til økt jobbnærvær blant de ansatte, forankring av helseforebyggingstemaer, økt kompetanse om forebyggende tiltak, og lederne har fått flere verktøy til å stå bedre rustet i krevende situasjoner. Partssamarbeidet har fått et realt løft, og summen gjør oss godt rustet til å fatte bedre beslutninger på alle nivåer fremover. Nå jobber vi videre mot nye, hårete mål.

Les hele sluttrapporten (pdf)