Enighet i asfaltoppgjøret

Etter to dager med forhandlinger lyktes det partene å komme til enighet fredag 24. mai 2024.

- Det har vært et krevende oppgjør sier forhandlingsleder i NHO Byggenæringen, Iwona Kilanowska. Det har vært en del vanskelige krav. Vi synes det har blitt et kostbart oppgjør for bedriftene innenfor asfalt og veivedlikehold, men samtidig er vi tilfredse med å ha funnet en forhandlingsløsning. Vi har også hatt en god tone underveis i forhandlingene. 

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 7,- per time og overenskomstens satser ble regulert. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget. 

Alle bedrifter som er bundet av Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold vil få tilsendt e-post med tariffnytt med informasjon om resultatet. 

Protokollen finner du her. 

Avstemning

Alle tre delegasjoner anbefaler den enighet som er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemming blant NAF og FFs medlemmer med frist 26. juni 2024. 

I samsvar med praksis og Hovedavtalen § 3.5 sendes forslaget også til avstemming til tariffbundne medlemsbedrifter. NHO Byggenæringens forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å vedta forslaget. Medlemsbedrifter som ønsker å forkaste forslaget må gi skriftlig melding om dette til NHO Byggenæringen om at forslaget ikke godtas. Meldingen gis på epost til innen 25. juni 2024. Bedrifter som ikke gir tilbakemelding, anses å si sin tilslutning til forslaget.