Tilbake til normalen?

Publisert

Over 90 prosent av bedriftene svarer at markedsituasjonen er god eller tilfredsstillende. Bare 7 prosent svarer at den er dårlig, viser NHOs 22. koronaundersøkelse. – Samtidig ser det ut til at noen av de største utfordringene er tilgang på råstoff og byggevarer, samt unormal høy prisoppgang, sier samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i BNL.

Juli måned er ferietid og gir derfor utslag på omsetning og sysselsetting. Denne undersøkelsen som er gjennomført blant bedrifter i byggenæringen i august, viser i all hovedsak et tilsvarende bilde som før ferien.

– Vi ser at stadig færre bedrifter merker lavere etterspørsel eller kansellering av ordre som følge av koronaviruset. Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang under pandemien, og nå er markedssituasjonen på vei til å normaliseres, sier Leegaard videre.

Det er også rekordfå bedrifter som svarer at det er fare for å gå konkurs.

Det er åpenbart likevel noen skjær i sjøen som skaper utfordringer for mange bedrifter i næringen.

– Vi registrerer at det er fortsatt en høy andel av bedrifter som har fått varsler om forsinkelser eller kansellering av leveranser som følge av koronaviruset. Dette henger sammen med tilgangen til råstoff og byggevarer som er en stor utfordring.

Videre er økte råvarepriser utfordrende og hver fjerde bedrift har i løpet av de siste fire ukene merket lavere etterspørsel eller kansellering av ordre som følge av økte råvarepriser.

– Særlig i privatmarkedet innen hus og hytter, kan dette påvirke igangsettingen, sier han.

August er også skolestart for yrkesfagelever og lærlinger. I denne undersøkelsen har vi også spurt om læringsituasjonen. 65 prosent av bedriftene skal ta inn flere eller like mange lærlinger, mens 12 prosent skal ta inn færre. – Vi registrerer at hele 24 prosent ikke vet - det kan tyde på usikkerhet knyttet både til ordresituasjonen og generelt arbeidskraftbehovet.

Det har ikke kommet noen egne lettelser for arbeidsinnvandring i løpet av sommeren. Her er det vaksinestatus og hvilket land de kommer fra som er avgjørende for innreiseregler.

– Vårt inntrykk er at bedriftene har klart å tilpasse seg, men at det er fortsatt krevende for mange, avslutter Leegaard.

Funn i NHOs 22. koronaundersøkelse:

  • 46 prosent opplever markedssituasjonen som god – og 46 prosent tilfredsstillende
  • 15 prosent opplever lavere etterspørsel /kansellering av ordre. Liten nedgang fra forrige måned (17 %)
  • Nedgang i bedrifter forventer ulike former for forsinkelser og kanselleringer fra leverandører på grunn av korona (Fra 74 prosent i juni til 65 prosent i august
  • Hele 91 prosent har opplevd en unormal prisoppgang på råstoff / byggevarer (92 i juni dvs stabilt høyt) 69 prosent har problemer med tilgang til råstoff/byggevarer
  • Nytt spm: Har din bedrift i løpet av de siste fire ukene merket lavere etterspørsel eller kansellering av ordre som følge av økte råvarepriser? Her svarer 1 av fire bedrifter ja.
  • 24 prosent som svarer at bedriftenes ordrereserve er noe svakere/svakere for høsten 2021, sammenlignet med slik den ville forventet å være i en normalsituasjon før pandemien og 27 prosent mener det samme når det gjelder ordrereserve for 2022.
  • Svært få mener det er en reell risiko for å gå konkurs (3 prosent)
  • 355 respondenter har deltatt i undersøkelsen. Se siste bilde for kommentarer fra bedriftene

 

NHOs kommentar finner du her