Startskudd for Norgesmodell for seriøst arbeidsliv

Nyhet

Publisert

I går startet arbeidet med en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv. Regjeringen presenterte oppstarten sammen med NHO, LO og KS. - BNL har arbeidet i lengre tid med en Norgesmodell for byggenæringen og ser frem til samarbeid med partene og regjeringen, sier adm. direktør i BNL Nina Solli.

Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at det skal utarbeides en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.  

Næringsminister Jan Christian Vestre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna inviterte i partene i arbeidslivet torsdag for å markere starten på arbeidet.

BNL har arbeidet med seriøsitet i byggenæringen i lang tid. I 2015 ble KS, Fellesforbundet, DFØ (direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og BNL enige om de omforente seriøsitetsbestemmelsene. Etter det har BNL arbeidet med innhold i en Norgesmodell for byggenæringen. Før valget ble Fellesforbundet og BNL enige om 10 punkter som vi mener må være med i en Norgesmodell for byggenæringen

- BNL har arbeidet for dette lenge og vi ønsker arbeidet velkommen. Målet med Norgesmodellen for byggenæringen er å fremme et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår for seriøse bedrifter med ansatte og lærlinger, og å stimulere til sunn konkurranse om klimavennlige og innovative offentlige anskaffelser, sier Solli.

Næringsminister Jan Christian Vestre legger vekt på at det er viktig med et tett samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere om hvilke krav som bør inngå i en slik modell, og næringsministeren sier at regjeringen vil lytte og samarbeide med partene i arbeidet.

- Det er helt avgjørende at arbeidet forankres i trepartssamarbeidet og at Norgesmodellen tilpasses de enkelte næringer samtidig som det er felles regler, sier Solli.  

For byggenæringens bedrifter er det viktig å ha ett sett nasjonale regler å forholde seg til, for å skape forutsigbarhet og like konkurransevilkår. BNL tar med seg inn i arbeidet blant annet de omforente seriøsitetsbestemmelsene og veileder for valg av seriøses bedrifter,

For byggenæringen hjelper det ikke med regler dersom disse ikke følges opp av oppdragsgiver og tilsynsmyndigheter. Byggenæringen har mange krav å forholde seg til, og blir de ikke fulgt opp og kontrollert er det de seriøse bedriftene som taper.

Nærings- og fiskeridepartementet har det overordnede ansvar for regelverket om offentlige anskaffelser. Arbeids- og inkluderingsdepartementet leder arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, og har ansvar for forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Kunnskapsdepartementet har ansvar for forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.