Sikkerhetsuka på Nome Vgs har kommet for å bli

Nyhet, HMS

Publisert

Nome vg. Skole gjennomførte sin aller første sikkerhetsuke i uke 35 - som første skole i landet. Skoleledelsen hadde en ambisjon om å bygge en grunnleggende sikkerhetsforståelse inn i elevene ved skolen.

Hvert år omkommer 10-12 personer i bygg og anlegg, 100 personer får varige mén og det skjer ca. 8000 skader med fravær. Unge menn er særlig utsatt.

Omkring 75 yrkesfagelever fra 2. året på Nome Vgs har deltatt på Sikkerhetsuka som består av både teori og praksis. Teoridelen vektlegger risikovurderinger, SJA og ergonomi, mens praktiske utfordringer blir demonstrert og øvet på 7 ulike stasjoner i felt; byggegrop, veiarbeid, skogsmaskiner, etc.

«Sikkerhetsuka» mottok finansiell støtte til gjennomføringen fra IA-Programmet for bygg og anlegg. (Parter: BNL, Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet)

- Hva kan være mer meningsfullt enn å trene elevene til å forstå at det de gjør kan være farlig og at de må planlegge og tenke seg om før de setter i gang? Erfaringene og tilbakemeldingene fra elevene har vært gode. Flere andre yrkesfaglige skoler deltok som observatører og jobber nå med å tenke ut tilsvarende opplegg for andre skoler i landet, sier Knut Aaneland i programledelsen for IA- bygg og anlegg.

– Betydningen av god prosjektering (planlegge bort fare) har fått stor oppmerksomhet i IA-programmet, bl. a. på grunn av en sikkerhetsstudie gjennomført på «Campus Ås» over flere år. Rådgivernes prosjektering er en viktig faktor for å kunne redusere skader, sykefravær og frafall i bygge- og anleggsbransjen. Gode forbedringsforslag kan påregne finansiell støtte, forteller Aaneland videre.

«Inkluderende Arbeidsliv» er et bransjerettet trepartssamarbeid mellom Regjeringen, LO og NHO. Over prosjektperioden på fire år skal det bevilges ca. 50 mill Nok til forbedringsprosjekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygg og anlegg. Målsettingen er å redusere sykefravær og frafall med 10% sammenlignet med 2018. Bransjeprogrammet for bygg og anlegg ledes av BNL og er et av 7 programmer i IA-satsningen.