BNL – samarbeidspartner i Tettpå

Nyhet, Arbeidslivskriminalitet

Publisert

Tettpå hjelper forbruker å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus eller hytte.

BNL er partner i samarbeidsprosjektet til Skatteetatens prosjekt Tettpå som skal hjelpe forbruker å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus eller hytte.

Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggenæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er iverksatt i 20 av landets største by- og hyttekommuner.

– Formålet med Tettpå er å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere. Dette vil komme både forbrukerne og de seriøse bedriftene til gode, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

Veileder til forbrukeren
Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor og hvordan de gjør det.

Tettpå har også utarbeidet en veileder. I veilederen får du tips om hvordan du velger seriøse håndverkere og samtidig er med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

I dag er 20 av landets største by- og hyttekommuner med på Tettpå-laget som strekker seg fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.