– Haster å få økt innreise for faste ansatte

Publisert

Nesten seks av ti bedrifter i byggenæringen får ikke tak i fagarbeidere, viser NHOs 20. koronaundersøkelse.  Samtidig er mange utenlandske arbeidstakere med fast ansettelse i Norge utestengt fra landet. Nå haster det for å åpne opp for flere arbeidsreisende, sier samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i BNL.

Det kom ingen lettelser for generell arbeidsinnvandring på regjeringens pressekonferanse 18. juni. BNL er nå særlig opptatt av at det gis unntak for utenlandske arbeidstakere med fast ansettelsesforhold i Norge. Medlemsundersøkelsen bekrefter også utfordringen med å få tak i faglært arbeidskraft.

– Vi har litt vanskelig for å forstå hvorfor nære relasjoner (og kjærester) skal prioriteres fremfor en arbeidstaker som kanskje har vært ansatt 8 år i en virksomhet, sier Leegaard videre.

Byggenæringen har mange utenlandske arbeidstakere som er bosatt i andre land og pendler regelmessig til Norge. Både BNL og NHO har i dialog med regjeringen vært tydelig på hvilke konsekvenser nedstengingen får for mange av våre bedrifter.

– Vi kan ikke underslå at vi var svært skuffet 18. juni over at det ikke arbeidsreisende får høyere prioritet. Vi ber ikke om egne unntak fra karantene, men vi er opptatt av at ansatte og leverandører har lov å reise inn i Norge.

Sjøfartsdirektoratets løsning for søknadsbasert unntak fra innreiseforbudet bør åpne opp for innreise av personell som er helt nødvendige for driften, uten at de nødvendigvis er "spesialister". Det bør også være mulig å søke for gjentatte innreiser for pendlere, dersom ikke de skal omfattes av eget unntak.

Leegaard peker på at noen av funnene fra NHOs koronaundersøkelse understreker alvoret.

– Den generelle markedssituasjonen i byggenæringen er relativt god. Samtidig viser undersøkelsen at det nå er utfordringer med både kapasitet og varer.

Bedriftene får ikke tak i tilstrekkelig med fagarbeidere, og stengte grenser bidrar til å gjøre dette krevende.

– Vi har flere eksempler på bedrifter som kunne produsert høyere volum dersom de hadde hatt tilstrekkelig arbeidskraft. En del av denne arbeidskraften er ukependlere blant annet fra Sverige. Vi er bekymret at disse arbeidstakere finner andre jobber, enten lokalt i deres hjemland eller i andre land, og vi mister den verdifulle kompetansen de representerer.

Mangel på byggevarer har også ført til høye priser.

I denne undersøkelsen svarer nå 91 prosent av bedriftene at de har opplevd en unormal prisoppgang på både råstoff og byggevarer, mens 69 prosent har problemer med tilgang og leveranser av råstoff og byggevarer.

– Det at byggevarer er blitt markant dyrere denne våren er et internasjonalt fenomen og det er flere grunner til dette. Både høy etterspørsel på verdensmarkedet, samtidig som vi har hatt nedstenging og strenge smittevernstiltak. Det er også utfordringer med flaskehalser innen blant annet containerfrakt og en generell global knapphet.

I denne undersøkelsen så svarer 74 prosent at de forventer ulike former for forsinkelser og kanselleringer fra leverandører på grunn av korona.

– Det er fortsatt stor aktivitet i næringen og mange pågående prosjekter. Selv om markedssituasjonen er god nå, ser vi også at det er større usikkerhet fremover. Hver fjerde bedrift i undersøkelsen vet ikke hvordan ordrereserven vil være i 2022, og 18 prosent av bedriftene opplever utsettelser på kommunale og fylkeskommunale prosjekter, avslutter Leegaard.

Funn i NHOs 20. koronaundersøkelse:

  • 51 prosent opplever markedssituasjonen som god – noe som er en liten økning fra 45 prosent - men som i mai er det STORE bransjeforskjeller
  • 17 prosent opplever lavere etterspørsel /kansellering av ordre. Markant nedgang fra forrige måned (26%)
  • Tre av fire bedrifter forventer ulike former for forsinkelser og kanselleringer fra leverandører på grunn av korona (74 prosent)
  • 8 prosent har sagt opp (stabilt tall de siste mnd) og kun 3 prosent planlegger å si opp.
  • 69 prosent har problemer med tilgang og leveranser av råstoff / byggevarer
  • Hele 92 prosent har opplevd en unormal prisoppgang på råstoff / byggevarer (økning)
  • 36 prosent opplever ordrereserven for høsten som den samme som den var før pandemien – 29 prosent høyere og 27 prosent svakere – når det gjelder for 2022 svarer hele 26 prosent at de ikke vet
  • 36 prosent svarer at de opplever at kommunale/fylkeskommunale byggeprosjekter går som normalt, men bare 3 prosent opplever økt aktivitet. 18 prosent opplever utsettelser
  • 58 prosent av bedriftene får ikke ta i fagarbeidere med fag/svennebrev. Dette er det høyeste vi har målt om vi sammenligner med våre årlige undersøkelser. (43 prosent i 2021)