Bransjestandard om innreiserestriksjoner og arbeid

Nyhet, HMS, Arbeidsliv

Publisert

BNL har utarbeidet en bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om innleierestriksjoner og arbeid.

BNLs bransjestandarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra helsemyndighetene.

Standarden inneholder oppsummering av gjeldende regelverk som er relevant for vår næring.

Last ned her:
Bransjestandard om innreiserestriksjoner og arbeid v15 11.01.21.pdf