Statsbudsjettet 2021: – Oppdrag må ikke bli salderingsposter

– Vi står fortsatt midt i en alvorlig pandemi. Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, med høy beredskap for å unngå smittespredning, men usikkerheten øker. Skal aktivitet og verdiskaping opprettholdes trenger næringen oppdrag, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

Forutsigbarhet i både statlig og kommunal sektor, er viktig for en næring som har det offentlig som en viktig kunde. Dessverre mangler en fullstendig oversikt over tapene i kommuneøkonomien ved fremleggelsen av Statsbudsjettet.

– Krisen påvirker i stor grad økonomien i både stat og kommune. BNL forventer at kommunenes inntektstap blir kompensert, i forslaget som er varslet å komme i november.  Oppdragene til byggenæringen må ikke bli salderingsposter. Dette er også viktig for aktivitet i privatmarkedet, sier Sandnes.

Byggenæringen er en viktig del av løsningen for å komme ut av krisen og for å nå bærekraftsmålene.

– Investeringene som nå gjøres må også være bærekraftige og grønne. Det er positivt at de styrker Enova, men det store potensiale til energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse utnyttes ikke. Energieffektivisering er lønnsomt, det skaper arbeidsplasser og fører samfunnet i grønn retning.

For samferdselssektoren er investeringsnedgangen til Statens vegvesen noe som bekymrer Sandnes. - I den ekstraordinære situasjonen hadde vi forventet at samferdselsinvesteringer ville bli brukt som mot konjunkturtiltak i større grad.

I jernbanesektoren er det foreslått en økning på om lag 5 milliarder. – Det er viktig at den samlede investeringsrammen bidrar til å bygge gode bo og arbeidsmarkedsregioner. Vi er videre skuffet over at bruprogrammet ikke prioriteres da dette ville bidra til å styrke konkurransekraften og sikre arbeidsplasser i hele landet, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår økt rabatt på verdien av arbeidende kapital fra dagens nivå på 35 prosent til 45 prosent. Formueskatten beregnes dermed til 55 prosent av verdien på denne type kapital.

– Dette betyr mye for mange av våre bedrifter som har mye nødvendig produksjonsutstyr og bygninger, sier Sandnes.

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet foreslås styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år.

– Styrking av blant annet Arbeidstilsynet muliggjør bedre oppfølging og mer kontroll. Dette er en viktig satsing for at innleiereglene følges og at seriøse bedrifter ikke blir utkonkurrert, sier Sandnes.