Digitalt medlemsmøte - Konkurranselov og arbeidsfellesskap – tillatt?

  • 30. mai 2023Kl. 08.15–09.00

Det digitale medlemsmøtet arrangeres for BNLs medlemsbedrifter av BNL Håndverksforum i regi av Rørentreprenørene Norge.

Foredragsholder er Arnhild Margrethe Frøystad fra Konkurransetilsynet. Deltakelse er gratis og åpen for alle medlemmer av BNLs bransjeforeninger. Følg med på nettsidene til BNL og Rørentreprenørene Norge for påmeldingslenke som legges ut cirka én uke før.