Sammen 2030 - Samling for unge i byggenæringen

  • 21. nov 2022Kl. 08.30–12.00

Samarbeidsprosjektet 2030 inviterer unge i byggenæringen til et gratis seminar/workshop om det grønne skiftet.

Norge skal gjennom en enorm, grønn omstilling for å møte dagens klimamål. Virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom, også kalt BAE-næringen, har en unik mulighet til å være en del av løsningen på klimakrisen.

Hvorfor det? Jo, sammen er vi Norges største fastlandsnæring. Bruker vi vår størrelse og evne til å samarbeide, kan vi skape forventninger til våre rammesettere og mål for hvordan vi skal forvalte vår næring i fremtiden.

Samlingen passer for deg som er ung ambassadør i BAE-næringen. Vi tror at du er mellom 25 og 40 år, og har et ønske om å påvirke. Du tror at samarbeid på tvers av bransjen er en del av løsningen. Du ønsker å bli kjent med andre som jobber i bransjen: Byggherrer, rådgivere, entreprenører og andre viktige krefter.

Program:
✅Innledning med agenda for dagen

✅Case-løsning nr. 1

✅Presentasjon av fire konkrete eksempler og initiativ i bransjen:
1️⃣Påvirkningskraft ved Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom
2️⃣Skaperkraft ved Rehub
3️⃣Innkjøpskraft ved [TBA]
4️⃣Samhandlingskraft ved Skanska og Norsk Gjenvinning

✅Innovasjonskraft med Erik & Lars: Hvordan kan du bli en del av løsningen?

✅Case-løsning nr. 2

🍽Felles lunsj

Sammen 2030 har som mål å bidra til at BAE-næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår. Vi ønsker å posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende. Vi skal bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas. Les mer på https://sammen2030.no/.

Det faglige programmet varer til kl. 12:00, deretter inviterer vi til felles lunsj fra kl. 12:00 og utover.